Redaktion

Vores artikler skrives af vores fastansatte journalister og dygtige freelancere. Desuden bringer vi artikler fra gæsteskribenter, og kommentarer fra meningsdannere.

Redaktionen kan kontaktes på redaktionen@kunstnerisk.dk.

Hvis du ønsker at skrive for magasinet, eller har et godt tip til en artikel, kan du skrive til skrivforos@kunstnerisk.dk.

Adm. direktør

Abraham Svenningsen

Journalistisk chef

Berta Wulff

Filmredaktør

Malene Elmand

Musikredaktør

Paw Geksen

Ansvarshavende redaktør

Robin F. Lopmann


Datasamtykke

Vi ønsker dit samtykke til at indsamle persondata om IP-adresse, ID og din browser til statistik og marketingformål.

Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter, og du kan altid trække dit samtykke tilbage ved hjælp af linket Administrér samtykke i sidefoden. Dine valg anvendes på hele websitet.

Afvis
Accepter